Lähtötiedot

Sukututkimuksen aloittamiseksi tarvitset tutkimuksesi lähtöhenkilön tarkat nimitiedot sekä syntymäajan ja -paikan.

  • Kokoa ensin muistamasi tiedot vanhemmistasi ja muista sukulaisista: nimet, syntymä-, vihkimä- ja kuolinajat, asuinpaikat ja ammatit.
  • Etsi kotoa asiakirjoja, joissa on tietoja suvusta. Kannattaa myös tarkistaa, löytyykö suvustasi jo valmista sukututkimusta hakemalla sukukirjoja kirjastoista.
  • Sukututkimuksen omatoiminen tekeminen edellyttää yleensä, että lähtötieto on 100 vuotta vanhempi. 1900-luvun tietoja voit kysyä seurakunnasta, jossa tutkimasi henkilö on ollut kirjoilla, tai maistraatista. Ns. luovutetun alueen eli Suomen talvi- ja jatkosotien jälkeen Neuvostoliitolle luovuttamien alueiden lakkautettujen seurakuntien tiedot vuoteen 1950 asti ovat Mikkelin maakunta-arkiston hallussa. Muiden seurakuntien 100 vuotta ja sitä uudempia tietoja saattaa olla käytettävissä siinä arkistolaitoksen yksikössä, jonka toimialueeseen seurakunta kuuluu.