Ammattinimikkeet

Useat ammatti- ja virkanimikkeet ovat säilyneet historiasta tähän päivään lähes muuttumattomina. Monien ammattinimikkeitten sisältö on kuitenkin muuttunut aikojen kuluessa.  Yksittäisellä ammattinimikkeellä saattaa aikakaudesta riippuen olla eri merkitys. Vaikka ammattinimike saattaakin kuulostaa tutulta on sen merkitys saattanut olla täysin toinen aiemmin. Myös monet ennen niin yleiset ammattinimikkeet ovat saattaaneet nykyisin käydä harvinaisiksi tai jopa kokonaan kadota.

Sanastossa on luetteloituina joitakin yleisiä ja joitakin erikoisia asiakirjoissa esiin tulleita nimikkeitäja annettu niille suomenkieliset vastineet tai selitys jos ammattinimike on suomenkielinen.