Sairaudet ja kuolinsyyt

Kuolinsyyt olivat yleensävarsinkin 1700-luvulla pappien tai lähiomaisten määrittelemiä. Myös kuolinsyiden kohdalla näkyivät selvästi eri katastrofikaudet, jolloin tautiepidemia riehui tietyllä alueella - tuolloin yleisin kuolinsyy oli  kyseinen epidemia.

Kuolinsyiden määrittelemiset 1700-luvun lopulla ja vielä seuraavallakin vuosisadalla olivat hyvin epätarkkoja. Tuohon aikaan oli toki lääkäreitä, mutta kovin harvassa, eikä lääketiede ollut kehittynyt kovinkaan korkealle nykyihmisen silmin katsottuna. Näistä syistä hyvin yleisiä olivat pistos (håll och styng), halvaus (slag), ja tuntematon tauti.