Lyhenteet

Luetteloon on koottu yleisimpiä suomalaisia, ruotsalaisia ja latinalaisia lyhenteitä ja termejä joihin vanhoja asiakirjoja tutkiessa voi törmätä. Lyhenteiden ja termien lukuisuuteen nähden vain suhteellisen harvalla lyhentellä tai termillä on ollut virallisesti määritelty tai muuten laajasti käytettynä yleiseen käyttöön vakiintunut muoto.

Kattavaa luetteloa lyhenteistä ja termeistä ei ole mahdollista tehdä. Useinkin yksittäiset papit ja virkamiehet käyttivät asiakirjoissa ja luetteloissa omia versioitaan tunnetuista lyhenteistä tai muodostivat täysin omia lyhenteitään paikallisiin tarpeisiin. Joskus tällaiset yksittäisen papin tai virkamiehen käyttämät omat lyhenteet jäivät elämään paikkakunnalle seuraavan viranhaltijan käyttämänä. Paikalliset lyhenteet levisivät harvoin laajemmalle ja usein jo seuraava viranhaltija saattoi muuttaa lyhennekäytäntöä.